מיומנויות עזרה בסיסיות | שיעור 5

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאהמיומנויות עזרה בסיסיות | שיעור 5

מיומנויות עזרה בשעת משבר | שיעור 6

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאהמיומנויות עזרה בשעת משבר | שיעור 6

זיהוי ומניעת מסוכנות | שיעור 7

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאהזיהוי ומניעת מסוכנות | שיעור 7

שבעת שלבי ההתערבות | שיעור 8

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאהשבעת שלבי ההתערבות | שיעור 8

בדידות והערכה עצמית שלילית | שיעור 9

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאהבדידות והערכה עצמית שלילית | שיעור 9

התערבויות ספציפיות לתופעות נוספות | שיעור 10

אי אפשר לתאר את סבלו של הצעיר שיושב לו על ספסל הלימודים כאילו חווה את חווית הלמידה כאחד החברים, אך בתוכו פנימה רוחות סערה קשים נושבות ומערערות את שלוותו. צעירים…

להמשך קריאההתערבויות ספציפיות לתופעות נוספות | שיעור 10