sharing

נוהלי שימוש

מבוא

הריני מצהיר כי השימוש באתר מגזין therapynet.co.il (להלן: "המגזין")  מותנה בהכסכמתי לנוהלי השימוש אלו.

המגזין שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן הוראות ונוהלי שימוש אלו בכל עת.

נוהלי השימוש מנוסחים בלשון זכר או/ו רבים, מטעמי נוחות בלבד.

רישום וצריכה של תכני המגזין

השירותים באתר חלקם נצרכים ע"י הרשמה וחלקם ע"י רכישה וחלקם אינם צריכים פעולה אקטיבית כלשהי.

לכל אלו פעמים שנדרשים מסירת פרטים אישיים על ידך כגון: שם, כתובת מגורים, טלפון, אימייל ועוד משתנים. ללא מסירת המידע הזה יתכנו רבים מן השירותים והתכנים באתר להיחסם בפניך. אי לכך הינך רשאי למסור פרטים אלו אך, חל איסור מוחלט למסור פרטים כוזבים ובפרט פרטים מתחזים לצד שלישי.

הרישום באתר הוא אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי ובאחריותך הבלעדית לשמור על סיסמת הכניסה ופרטי ההרשמה. כמו"כ רצוי לעדכן את סיסמתך מעת לעת בכדי לשמור על בטחון חשבונך.

אתר המגזין רשאי לחסום או לנטרל את חשבונו של user אם הפר את נוהלי השימוש באתר.

אחריות

האתר לא ישא בשום אחריות מכל סוג שהוא בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית, כלפי ה user או כלפי כל צד שלישי שהוא.

אתר המגזין מייחס חשיבות עליונה לכל הקשור לאבטחת המידע של האתר. אנו מפעילים את מיטב השירותים והחברות שמסייעות לנו להגיע למקסימום הנדרש בכדי שהמידע הנמצא באתר נשמר מכל פגיעה שהיא לרבות גניבה, אובדן, זיוף או גישה זדונית. עם זאת היות והטכנולוגיה מתקדמת כך גם אנשי הזדון ואין אנו יכולים להיות בטוחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב מהמאגר. אי לכך אתם מסכימים לכך בעצם שימושכם באתר ואין האתר מקבל עליו את האחריות למקרים אלו.

אין האתר אחראי בכל דרך שהיא לאתרי צד שלישי המקושרים אליה דרך קישורים שנמצאים באתר המגזין או מחמת קשרי מסחר איתם.

כל התכנים, מאמרים, מדריכים, וידאו, פודקאסטים וכן תמונות וקטעי מוזיקה. כמו"כ אייקונים, לוגו, תוכן שיווקי, פונטים וכל קניין רוחני, שייכים באופן בלעדי לאתר המגזין או/ו תחת הסכמי שימוש בין האתר לצד שלישי. אי לכך כל שימוש בקניין רוחני זה הוא אסור ובגינו יתבצעו הליכים משפטיים.

אם מצאת תוכן באתר מכל סוג שהוא שחל עליו איסור והוא אינו חוקי בכל דרך שהיא, אנא הפנה את תשומת ליבנו לכך בדוא"ל Service@therapynet.co.il

תגובות

כל התוכן המופיע בתגובות ברחבי האתר, אינו נערך או נבדק ע"י אתר המגזין ואין למגזין שום אחריות על כך. כל פגיעה שנגרמה מחמת התגובות האחריות הבלעדית הינה של ה user בלבד. כותב התוכן נותן למגזין ללא כל תמורה רישיון בלתי מוגבל בתוכן התגובה.

האפשרות להגיב על תכנים באתר המגזין היא אך ורק בכפוף לאישור נוהלי שימוש אלו.

אין להפר הוראות כל דין בשום צורה. התגובות יכתבו בצורה מכובדת ותקינה ערכית ולא יפגעו בתרבות וערך הדיון.

המגזין רשאי ובסמכותו להסיר לאלתר כל תגובה על פי שיקול דעתה בלא מתן הסבר מראש. כמו"כ המגזין תוכל לחסום user אשר הפר את נוהלי שימוש אלו.

מסירת מידע למגזין

כל מידע שיועבר לאתר המגזין דרך הדוא"ל או/ו בכל דרך אחרת, המוסרו מסכים שאין ולא תיהיה כל טענה כלפי המגזין בקשר לזכויות והוא מוותר על כל טענת זכויות יוצרים. כמו"כ המגזין מתחייבת לא לחשוף את שמו ופרטיו האישיים של מוסר הידיעה

סמכות שיפוטית

דיני מדינת ישראל ואך ורק הם יחולו על השימוש באתר המגזין. מקום השיפוט היחיד בכל עניין הנובע משימוש באתר הוא אך ורק בבתי המשפט בישראל.

שאלות כלליות

רישום לאתר

קורסים

מגזין תרפינט. מאמרים, סרטונים והעשרה מתחום הנפש, נישואין ומשפחה

הניוזלטר שלנו 

הירשמו לניוזלטר שלנו לקבלת תוכן חדש ישירות למייל